Đáp ứng nhu cầu về các thiết bị hàng hải, Marina cung cấp các thiết bị hàng hải như: Đèn hành trình trên tàu; Sextant; Epirb; Sart; chân vịt; các loại xuồng cứu sinh; hệ thống giám sát tàu biển; đệm chắn sử dụng trong hàng hải; hải đồ điện tử; thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE); neo buộc dây; thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp (EEBD); các loại áo chống thấm (immersion suit); thiết bị thở độc lập SCBA; phao buộc dây; cửa kín nước trên tàu; hệ thống chống nghiêng; hệ thống giám sát và kiểm soát xả dầu (ODMCS); la bàn cảm ứng từ (Fluxgate Compass); bích nối bờ quốc tế (Internation Shore Connection); bộ phản xạ radar; trang thiết bị cho người chữa cháy trên tàu; đèn hành trình hàng hải; cầu thang man (gangway); radar hàng hải; các loại hóa chất phân tán dầu; dụng cụ đo đạc kích thước; áo phao cá nhân; thiết bị VDR; hệ thống cứu hộ người rơi xuống biển; sơn chống hà; phao hiệu; hệ thống sơ tán hàng hải; hệ thống cảnh báo an ninh tàu biển; la bàn con quay; hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái; các loại bình chứa cháy trên tàu v.v…